De Energietransitie

versnellen met gemeentes en hun partners

Wij werken aan een eerlijke en innovatieve energietransitie

De energietransitie is de komende jaren niet alleen bepalend voor het milieu- en energiebeleid, maar raakt bijna elk beleidsterrein van gemeenten. Goede coördinatie in de hele keten, van energiebedrijven en netwerkbeheerders tot bewoners, bedrijven en woningcorporaties, wordt cruciaal. De gemeente is hierbij de aangewezen regisseur en zij doet er goed aan om vanuit haar regierol samen te werken met proactieve spelers uit alle sectoren.

Next2Company is er van overtuigd dat voor succes niet alleen bestuurlijke kracht of technologische innovatie van belang is; door ook maatschappelijk gezien slimme keuzes te maken, wordt draagvlak gecreëerd en ontstaat vertrouwen. Dat komt de snelheid van het proces ten goede en innovaties dragen dan bij aan een duurzame samenleving.

Onze visie

Wij ondersteunen op zes gebieden om de energietransitie te versnellen

Data & Analyse

Strategie &

Coalitievorming

Buurtaanpak

Aanbod ontwikkelen & Innovatie

Initiatieven ondersteunen

Gebiedsontwikkeling

Next2Company brengt creatieve, analytische en ondernemende energie in transities

Transitiedenken

Werken vanuit het eindbeeld; voorbij het laaghangend fruit

Samen gaat het snelst

Alleen als zo veel mogelijk bewoners, ondernemers en organisaties mede-initiatiefnemer worden gaan we slagen

Een warm hart

voor de inclusieve transitie

Ondernemende aanpak

We gaan pas leren als we het concreet gaan proberen

Maatwerkanalyse

Op basis van wat er al is

Relevante ervaring

Op verschillende plekken in de keten

Ons team

Onze professionals maken het verschil door hun oorspronkelijke en ondernemende stijl. Leer ons team kennen of lees hoe je ons kan komen versterken.

Jan Smit
Niels van den Helder
Max Fossen
Gerbert Hengelaar
Jacko D’Agnolo
Arjen Westra
Alexandra Vuijk
Monique Donga
Ontdek ons team

Onze publicaties

Wij delen graag onze kennis door met enige regelmaat een publicatie te maken. Vaak ligt de focus op een verassende invalshoek of een vernieuwend concept.