De warmtetransitie komt ver achter elke voordeur. Dat betekent dat de transitie alleen maar kan slagen als bewoners zelf actief meedoen. Op basis van praktijkervaring in onder andere Utrecht betogen wij dat dit vraagt om buurtinitiatieven waarin bewoners samen regie nemen over de verduurzaming van hun buurt en hun woningen. Van belang daarbij is dat bewonersinitiatieven zich focussen op waar hun kracht ligt: bij het mobiliseren en organiseren van bewoners. Dat zorgt niet alleen voor vraagbundeling in de warmtetransitie, maar ook voor positieve energie en verbonden buurten. Daarom zou het goed zijn als gemeentes investeren in deze initiatieven. In dit whitepaper zetten wij uiteen wat de kernprincipes zijn van deze initiatieven en hoe gemeentes deze beweging kunnen stimuleren en faciliteren.

Lees onze whitepaper