RVO vroeg Next2Company om de met de provincie Utrecht (link) ontwikkelde sectorale aanpak te beschrijven en te reflecteren op lessen en vervolgstappen.

 

Congestieoplossingen (ook wel netinpassingoplossingen) spelen een belangrijke rol om opwekprojecten door te kunnen laten gaan in de context van congestie én om op decentrale schaal het energiesysteem meer in balans te brengen. Voor energiegebruikers is het vaak niet duidelijk welke oplossingen in hun situatie nuttig zijn. Op basis van sectoren en voorbeeldgebouwen kunnen gebruikers daarin een eerste inzicht krijgen en daarna gericht vervolgstappen zetten. De ontwikkelde methode geeft energiegebruikers inzicht in de meest relevante strategie in hun situatie en de toegevoegde waarde van actieve regeling, vraagsturing en (batterij) opslag. De doorrekening geeft beleidsmakers ook inzicht in waar de meeste potentie zit. Op basis van de bevindingen geven we ook aanbevelingen hoe de opschaling van congestieoplossingen kan worden gestimuleerd.

Lees het rapport