Onze visie

Wij werken aan een eerlijke en innovatieve energietransitie

Versnellen doe je samen

Succesvol versnellen van de energietransitie begint en eindigt bij bewoners en bedrijven. De uitdaging ligt daarmee niet primair op het vlak van technologie.  Of we bijvoorbeeld een warmtepomp of een warmtenet gaan gebruiken is niet bepalend voor het slagen van de transitie. Het gaat er om of we met een eerlijke en inclusieve aanpak bij iedereen vertrouwen opbouwen. En of we het proces en de samenwerking slim weten te organiseren. Juist daarmee maken we de transitie schaalbaar en betaalbaar.

Dat is waar Next2Company zich op het grensvlak tussen bewoners, bedrijven en overheid voor inzet.

In ons whitepaper leest u er meer over:

Wij laten ons inspireren door lessen over hoe je de transities kan beïnvloeden

Heel Nederland maakt inmiddels transitievisies. Maar waar komt eigenlijk het idee van een transitie vandaan? Al jaren wordt er onderzoek gedaan naar grote verschuivingen in socio-technische systemen in onze maatschappij. De belangrijkste uitkomst? Ze zijn niet lineair, onvoorspelbaar en niet maakbaar.

Kunnen we dan überhaupt iets zinnigs doen? Jazeker! Datzelfde onderzoek laat zien dat transities wel kunnen worden beïnvloed. De belangrijkste lessen die je volgens ons wel kan doen:

  • Richting beïnvloeden met toekomstvisies
  • Gericht leren en experimenteren
  • De coalitie van mensen die initiatief willen nemen vergroten
  • Succesvolle innovaties gericht opschalen en barrières wegnemen

Bron: Transitiemodel DRIFT

Hoe wij dit doen leest u onder onze aanpak

Onze aanpak