Mini-warmtenetten verdienen een plek als warmte-oplossing tussen de individuele oplossing en de warmtenetten. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek wat Next2Company heeft uitgevoerd in opdracht van de provincie Utrecht. Deze categorie die zich vanuit de praktijk aandient, richt zich op 2 tot 50 grondgebonden woningen. Onder mini-warmtenetten vallen gedeelde bodemlussen voor 2 tot 5 woningen (lichte variant) en gedeelde energiesystemen met een gezamenlijke warmtepomp (zware variant). Een mini-warmtenet biedt voordelen ten opzichte van de individuele warmtepomp, juist waar geen grootschalig warmtenet is voorzien. Voordelen zijn onder andere minder geluidsoverlast, een lagere investering, minder schade aan de tuin en minder belasting van het elektriciteitsnet.

Het realiseren van een mini-warmtenet is een organisatorische kans én uitdaging. De mini-schaal maakt het realistisch om iedereen te laten participeren en tot behapbare besluitvorming te komen. Daarnaast draagt het samen ontwikkelen van een mini-warmtenet bij aan de sociale cohesie. Tegelijkertijd vraagt het structureel organiseren van het collectief veel. In het onderzoek zijn de diverse aandachtspunten en logische organisatorische oplossingsrichtingen op een rij gezet. Toewerken naar standaardisatie van organisatie en financiering en het bundelen van mini-warmtenetten qua organisatie zal sterk bijdragen aan de haalbaarheid. Een goede samenwerking tussen overheid, initiatieven en aanbieders is daarbij relevant.

Lees het rapport