Wilt u energietransitie plannen maken die aansluiten op in welke gebieden bewoners – en in het bijzonder particuliere woningeigenaren – in beweging zijn? Dan kan de participatieradar helpen.

Waarom een participatie radar?

De energietransitie gaat echt versnellen als de top-down en bottom-up beweging samen komen. Die top-down beweging wordt momenteel vormgegeven door bijvoorbeeld de Transitievisie Warmte en uitvoeringsplannen op te stellen. Maar hoe zorgen we dat die Transitievisie Warmte, en later ook de wijkuitvoeringsplannen, kunnen inspelen op waar bewoners zijn aangehaakt en zelfs al actie ondernomen hebben? Daarbij helpt de participatieradar. Die brengt de beschikbare data samen en ontsluit deze data, zodat het te gebruiken is in de context van de planvorming (Transitievisie warmte, wijkuitvoeringsplannen etc). Daarnaast maakt de radar het monitoren van de voortgang mogelijk. Tenslotte kan de radar ook worden benut als communicatie tool. Denk bijvoorbeeld aan een prijs voor de meest actieve postcode of gerichte communicatie zoals “in uw postcode wordt veel geïsoleerd en opgewekt, doet u ook al mee?”

Hoe werkt de participatieradar?

De participatieradar identificeert de postcode6 gebieden die het meest kansrijk zijn, omdat bewoners zelf al bezig zijn met verduurzamen. Dat doen we door bewerking van publiek beschikbare data en deze te combineren met unieke, lokaal beschikbare data van bijvoorbeeld de gemeente of de energie coöperatie. Vervolgens hebben we een model om al deze data samen te voegen tot een totaalscore. Die geeft een indicatie in welke gebieden bewoners het meest bezig zijn met verduurzamen van hun woning. Deze data wordt ontsluiten via een online kaart (GIS viewer). Met onze partner Geodan kunnen we desgewenst ook een viewer voor uw gemeente inrichten.

Voegt het wat toe aan alle publiek beschikbare data?
Er is al veel data publiek beschikbaar voor gemeentes om hun plannen te maken, denk bijvoorbeeld aan de startanalyse van PBL en de dataviewer van de VNG. Als wij een participatieradar maken voor een gemeente, voegen wij daar grofweg vier dingen aan toe:

  1. Ten eerste bewerken we de data zodat zichtbaar wordt waar bewoners in beweging zijn. Denk bijvoorbeeld aan dat we niet het huidige energielabel weergeven, maar hoeveel stappen in energielabels er in een postcode zijn gemaakt.
  2. Ten tweede combineren we publiek beschikbare data met lokaal beschikbare data. Denk bijvoorbeeld aan het aantal mensen in een postcode die lid zijn van de plaatselijke energiecoöperatie of die informatie avonden van de gemeente bezochten.
  3. Ten derde combineren we die data tot een score die weergeeft in welke postcodes mensen in beweging zijn. Dat is belangrijk omdat we 10 tot wel 30 relevante kaartlagen beschikbaar hebben. Die scores kan je gebruiken om te zien welke gebieden meer of minder kansrijk zijn. Ook kan je zo monitoren of er jaar op jaar verandering in zit.
  4. Tenslotte wordt de radar opgesteld op een fijnmazig postcode6 niveau. Dit is het meest fijnmazige niveau om nog “privacy technisch verantwoord” data te ontsluiten, wat blijkt uit dat CBS en de netbeheerders ook kiezen voor deze schaal. De data is vervolgens op te tellen tot een maatwerk buurt of wijkindeling, die vaak beter aansluit dan de standaard CBS wijkindeling.

Ook een participatie radar voor uw gemeente?

Als Next2Company hebben we samen met de gemeente Bunnik een eerste participatie radar ontwikkeld. Wij denken dat dit concept interessant is voor meer gemeentes en gaan graag in gesprek. Geïnteresseerd, benader dan Gerbert Hengelaar voor meer informatie (06 835 47 950 / g.hengelaar@next2company.com)