Download het onderzoek hier

De warmtetransitie begint vorm te krijgen in de provincie Utrecht. Next2Company sprak in april tien gemeentes in de provincie en vroeg hen naar de status van hun plannen, projecten en organisatie op het thema warmtetransitie. Verschillende gemeentes zijn begonnen met het opstellen van de transitievisie warmte; drie gemeentes verwachten dit jaar of volgend jaar hun transitievisie warmte al af te ronden. De helft van de gemeentes die wij spraken heeft ook al een wijkproject in ontwikkeling. Steeds meer gemeentes halen ook specialistische capaciteit in huis omdat de warmtetransitie de komende jaren structureel inzet nodig heeft.

Uit onze gesprekken hebben we een kort inspiratie document samengesteld. In het document vindt u onder andere:

  • Onderzoeksresultaten die inzicht geven in hoe gemeenten hun transitievisie warmte, wijkprojecten en organisatie nu vormgeven
  • Vijf best practices in de provincie worden uitgelicht ter inspiratie
  • Een viertal aanbevelingen van Next2Company afgeleid uit onze gesprekken

Voor meer informatie over het onderzoek en de activiteiten van Next2Company in de warmtetransitie kunt u contact opnemen met Gerbert Hengelaar