Strategie & Coalitievorming

Onze insteek

  • Benut het proces om tot een breed front van mede-initiatiefnemers te komen
  • Stel concrete gewaagde doelen voor de komende jaren
  • Op zoek naar de unieke lokale opgave & bijdrage
  • Passend bij de middelen en mogelijkheden van de partners

Wat kunnen we samen met u doen?

  • Opstellen transitievisie warmte
  • Programmeren gewaagde doelen komende vijf jaar
  • Opstellen uitvoeringsstrategie & projectplannen
  • Buurtchallenge om positieve energie te identificeren
  • Ontwikkelen lokaal transitieakkoord