Initiatieven ondersteunen

Bewonersinitiatieven kunnen bij uitstek zorgen voor een olievlekwerking in de buurt

Case Nieuwe Energie Vechtzoom – Utrecht

  • Nieuwe Energie Vechtzoom in Utrecht Overvecht is een voorbeeld van een initiatief met de ambitie om zelf mede-regie te nemen over het uitwerken van de warmteoplossing voor de buurt en daarbij vooral in het betrekken van medebewoners het verschil te maken
  • Onderdeel van hun aanpak is om bewoners te committeren op een programma van eisen. Dat geeft rust aan bewoners over wat ze kunnen verwachten en rust en richting aan de specialisten om doelgericht een slimme oplossing uit te werken
  • Het initiatief heeft vooral geïnvesteerd in het opbouwen van een fijnmazige participatie aanpak. Zij hebben inmiddels in elk blok van 5 à 10 woningen een contactpersoon
  • Na 1,5 jaar investeren heeft meer dan 60% van de bewoners zich gecommitteerd aan het verduurzamen van hun woning als er een oplossing komt die aan de voorwaarden voldoet
  • Het initiatief kreeg vrij snel navolging in een naastgelegen buurt en er zijn inmiddels 400 particuliere woningeigenaren georganiseerd en in ruime meerderheid ook gecommitteerd