Data & Analyse

Onze insteek

  • Combineer harde en zachte data
  • Data verbinden met dialoog met partners
  • Focus op waar we kunnen beginnen
  • Lange termijn perspectieven in plaats van planning
  • Helder maken wat robuuste keuzes zijn

Wat kunnen we samen met u doen?

  • Evalueren & benchmarken resultaten klimaat
  • Analyse en verrijken PBL Leidraad / startanalyse
  • Technisch-economische-sociale verkenning
  • Multi-criteria analyse kansrijke gebieden
  • Business cases warmtenetten & all electric