Buurtaanpak

Onze insteek

  • Buurt is een mooie schaal voor concrete plannen
  • Maak de keuzes samen met bewoners en ondernemers
  • Bewonersinitiatieven zijn een kans voor het proces
  • Marktpartijen betrekken zorgt voor inventieve en haalbare ideeën
  • Flexibel proces: versnellen of vertragen als nodig

Wat kunnen we samen met u doen?

  • Kwartier maken en aanvraag proeftuinsubsidie
  • Identificeren kansen voor woningen en buurt
  • Organiseren en committeren particuliere eigenaren
  • Co-creatie aanbod met buurt en marktpartijen
  • Opstellen wijkuitvoeringsplan met commitment